BILDERDATENBANK |2012-11-10_rollhockey_rsc_darmstadt_vendrell